‹ Všechny služby

Zakládání a změny obchodních korporací

Právní poradenství při zakládání a změnách obchodních korporací, zastupování před živnostenskými úřady a obchodním rejstříkem v rámci řízení o zápisu do obchodního rejstříku; restrukturalizace podnikatelských seskupení; právní poradenství při ukončení činnosti společnosti a v procesu likvidace.

Na koho se můžete obrátit:

Služby