Členové

František Vyskočil

František Vyskočil

František Vyskočil (1965) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1990. V advokacii působí od roku 1991. Před založením kanceláře pracoval nejprve ve významné české advokátní kanceláři (1991–1995), poté v mezinárodní kanceláři (1995–1996). František Vyskočil se zaměřuje zejména na práva autorů a výkonných umělců, reklamní a filmové právo, ochranu osobnosti a ochranu dobré pověsti právnických osob. Pro své klienty zajišťuje rovněž poradenství v oblasti práva obchodních společností, převodů podniků, insolvenčního a závazkového práva. Od roku 2005 přednáší právo na katedře produkce Filmové a televizní fakulty a Divadelní fakulty Akademie múzických umění, a od roku 2011 i na Hudební fakultě AMU. Je zakládajícím členem ALAI Česká republika, české pobočky Mezinárodní literární a umělecké asociace ALAI se sídlem v Paříži, věnující se aspektům právní ochrany autorské a umělecké tvorby.

Jazyky: čeština a angličtina

IČ: 66221609 | ČAK: 3476

Odbornost:

Kontakt:

Související články

Další články ›

Markéta Child

Markéta Child

Markéta Child (1975) absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001. Předtím, než se v roce 2003 stala členkou kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář pracovala pro významnou českou advokátní kancelář. Zaměřuje se na právo občanské (agenda právních vztahů k nemovitostem) a právo obchodních korporací. Mezi další zaměření patří poradenství v oblasti práva ochrany osobních údajů, práva mediálního a reklamního, jakož i zastupování leteckých přepravců v soudních sporech s cestujícími při vymáhání nároků z letecké dopravy.

Jazyky: čeština a angličtina

IČ: 71332456 | ČAK: 10692

Nikol Roubíčková

Nikol Roubíčková (1989) je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti působí jako doktorandka na katedře občanského práva. Během studia absolvovala roční stipendijní pobyt ve Spojeném království na Coventry University. V rámci magisterského studia získala specializační modul se zaměřením na zdravotnické právo. Zaměřuje se na občanské právo, zdravotnické právo a právo duševního vlastnictví. Advokátní koncipientkou je od roku 2017 a členkou kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář je od roku 2018.

Jazyky: čeština, angličtina a francouzština

Adéla Šídová

Adéla působila v různých nestátních neziskových organizacích jako vedoucí projektů a dále pak v přední mezinárodní advokátní kanceláři, kde pracovala na pozici asistentky a business development executive. Ve Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář pracuje od roku 2016 jako vedoucí kanceláře.