‹ Všechny služby

Právo v oblasti umění

Příprava smluvní dokumentace v celém rozsahu uměleckých oborů, zastupování autorů, umělců a dědiců autorských nebo souvisejících práv, včetně řešení případných sporů. Zastupování v řízení o povolení k vývozu děl mimo území ČR, smluvní zajištění prodeje, zápůjček anebo výstav uměleckých děl.

Na koho se můžete obrátit:

Služby