‹ Všechny služby

Nemovitosti a stavební právo

Právní služby při koupi a prodeji nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor, právní poradenství v oblasti nájemního práva včetně komerčních nemovitostí/prostor a bytů a věcných práv k nemovitostem, právní poradenství při financování koupě nebo výstavby nemovitostí a jejich pojištění, právní aspekty developerské činnosti včetně smluv o výstavbě a právního poradenství v oblasti stavebního práva a posuzování vlivů na životní prostředí, zastupování v řízení před stavebními úřady, katastrálními úřady, právní audit vlastnických a dalších práv k nemovitostem.

Na koho se můžete obrátit:

Služby