‹ Všechny služby

Autorské právo a kolektivní správa

Příprava a vyjednávání licenčních smluv včetně nakladatelských a smluv o vytvoření autorských děl, zastupování klientů ve sporech o porušení autorských práv, zpracování právních expertíz, registrace autorských děl u příslušného kolektivního správce, právní aspekty kolektivní správy autorských a souvisejících práv, zastupování před státními orgány (Česká obchodní inspekce, celní správa), spolupráce se zájmovými institucemi (IFPI, Česká protipirátská unie, aj.), zastupování v řízeních o vymáhání práv z práv duševního vlastnictví před soudy a orgány činnými v trestním řízení.

Na koho se můžete obrátit:

Služby