‹ Všechny služby

Smluvní a závazkové právo

Právní poradenství ohledně standardní smluvní dokumentace v dodavatelsko-odběratelských vztazích, příprava hlavních typů smluv, jakož i příprava komplexních smluv, které nejsou upraveny jako zvláštní smluvní typ, a včetně všeobecných obchodních podmínek, zajištění závazků, specifika leasingových smluv, smluv o přepravě a logistických službách a dalších smluv.

Na koho se můžete obrátit:

Služby