‹ Všechny služby

Ochrana osobnosti a dobré pověsti

Právní služby při ochraně proti zásahu či ohrožení práva na ochranu osobnosti fyzických osob a dobré pověsti právnických osob, jakož i při obraně proti nařčení ze zásahu do uvedených práv, preventivní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti, příprava smluv v souvislosti s komerčním využitím osobnostních atributů (reklama), postup podle zvláštních předpisů upravujících periodický tisk a rozhlasové a televizní vysílání (právo na odpověď a dodatečné sdělení).

Na koho se můžete obrátit:

Služby