‹ Všechny služby

Reklamní právo

Právní poradenství při přípravě reklamních kampaní, posouzení marketingové strategie klienta z hlediska souladu s předpisy o regulaci reklamy a ochraně spotřebitele, právní zajištění spotřebitelských soutěží. Příprava smluvní dokumentace mezi reklamním agenturami a klienty, zastupování klientů před Radou pro reklamu, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a před soudy.

Na koho se můžete obrátit:

Služby