‹ Všechny služby

Pracovní právo

Příprava pracovněprávní dokumentace: pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o odpovědnosti zaměstnanců. Příprava smluv pro management, včetně konkurenčních doložek a dohod o mlčenlivosti, příprava a  evize vnitřních předpisů a řádů, vyjednávání kolektivních smluv, právní poradenství v souvislosti s agenturním zaměstnáváním, vysíláním zaměstnanců do zahraničí, zaměstnáváním cizích státních příslušníků, právní poradenství v souvislosti s individuálním a hromadným propouštěním, příprava výtek, výpovědí, dohod o skončení pracovního poměru, odvolávání vedoucích zaměstnanců, zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech, zastupování zaměstnavatelů.

Na koho se můžete obrátit:

Služby