‹ Všechny služby

Mediální právo

Právní poradenství týkající se regulace médií, zejména v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a tiskového práva, včetně zastupování před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, před ostatními orgány státní správy a před soudy.

Na koho se můžete obrátit:

Služby