Členové

František Vyskočil

František Vyskočil

František Vyskočil (1965) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1990. V advokacii působí od roku 1991. Před založením kanceláře pracoval nejprve ve významné české advokátní kanceláři (1991–1995), poté v mezinárodní kanceláři (1995–1996). František Vyskočil se zaměřuje zejména na práva autorů a výkonných umělců, reklamní a filmové právo, ochranu osobnosti a ochranu dobré pověsti právnických osob. Pro své klienty zajišťuje rovněž poradenství v oblasti práva obchodních společností, převodů podniků, insolvenčního a závazkového práva. Od roku 2005 přednáší právo na katedře produkce Filmové a televizní fakulty a Divadelní fakulty Akademie múzických umění, a od roku 2011 i na Hudební fakultě AMU. Je zakládajícím členem ALAI Česká republika, české pobočky Mezinárodní literární a umělecké asociace ALAI se sídlem v Paříži, věnující se aspektům právní ochrany autorské a umělecké tvorby.

Jazyky: čeština a angličtina

IČ: 66221609 | ČAK: 3476

Odbornost:

Kontakt:

Související články

Další články ›

Markéta Child

Markéta Child

Markéta Child (1975) absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001. Předtím, než se v roce 2003 stala členkou kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář pracovala pro významnou českou advokátní kancelář. Zaměřuje se na právo občanské (agenda právních vztahů k nemovitostem) a právo obchodních korporací. Mezi další zaměření patří poradenství v oblasti práva ochrany osobních údajů, práva mediálního a reklamního, jakož i zastupování leteckých přepravců v soudních sporech s cestujícími při vymáhání nároků z letecké dopravy.

Jazyky: čeština a angličtina

IČ: 71332456 | ČAK: 10692

Jan Fischer

Jan Fischer (1992) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2018, kde v rámci studia získal specializační modul se zaměřením na právo duševního vlastnictví. Vedle praxe v advokátních kancelářích získával zkušenosti také jako právník oddělení autorského práva v České televizi. Zaměřuje se na občanské právo a právo duševního vlastnictví, zejména právo autorské a práva související. Je členem ALAI Česká republika a součástí kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář je od roku 2021.

Jazyky: čeština a angličtina

Adéla Šídová

Adéla působila v různých nestátních neziskových organizacích jako vedoucí projektů a dále pak v přední mezinárodní advokátní kanceláři, kde pracovala na pozici asistentky a business development executive. Ve Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář pracuje od roku 2016 jako vedoucí kanceláře.

Jiří Fiala

Jiří Fiala

Jiří Fiala (1972) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1996. Při studiích též získal Diploma in Legal Studies během ročního pobytu na University of Wales. V advokacii působí od roku 1996, postupně v přední české a posléze mezinárodní advokátní kanceláři a od roku 2014 u Vyskočil, Krošlák a partneři. Jiří Fiala v současnosti působí jako samostatný advokát v úzké spolupráci s Vyskočil, Krošlák a partneři. Jiří Fiala se specializuje především na právní poradenství při přípravě výstavby, akvizicích a prodejích, pronájmech a financování komerčních nemovitostí. V oblasti nemovitostí poskytoval poradenství předním developerům, investorům, bankám i stavebním společnostem v souvislosti s kancelářskými, maloobchodními, logistickými, průmyslovými i hotelovými projekty. Dále se zaměřuje na smluvní a závazkové právo, právo obchodních korporací a soudní i mimosoudní řešení sporů. Krom aktivní účasti na seminářích určených klientům i širší odborné veřejnosti také externě přednáší na Právnické fakultě UK.

Jazyky: čeština a angličtina

IČ: 66245672 | ČAK: 3919

Odbornost:

Kontakt:

Související články

Další články ›