Členové

František Vyskočil

František Vyskočil

František Vyskočil (1965) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1990. V advokacii působí od roku 1991. Před založením kanceláře pracoval nejprve ve významné české advokátní kanceláři (1991–1995), poté v mezinárodní kanceláři (1995–1996). František Vyskočil se zaměřuje zejména na práva autorů a výkonných umělců, reklamní a filmové právo, ochranu osobnosti a ochranu dobré pověsti právnických osob. Pro své klienty zajišťuje rovněž poradenství v oblasti práva obchodních společností, převodů podniků, insolvenčního a závazkového práva. Od roku 2005 přednáší právo na katedře produkce Filmové a televizní fakulty a Divadelní fakulty Akademie múzických umění, a od roku 2011 i na Hudební fakultě AMU. Je zakládajícím členem ALAI Česká republika, české pobočky Mezinárodní literární a umělecké asociace ALAI se sídlem v Paříži, věnující se aspektům právní ochrany autorské a umělecké tvorby.

Jazyky: čeština a angličtina

IČ: 66221609 | ČAK: 3476

Odbornost:

Kontakt:

Související aktuality

Další aktuality ›

Související články

Další články ›

Darja Habartová

Darja Habartová

Darja Habartová (1981) absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007. Během studia absolvovala roční stipendijní pobyt ve Francii na Právnické fakultě Univerzity Toulouse 1 Capitole (2006), kde získala Diplom evropských studií. Specializuje se na právo obchodních korporací, občanské právo, akvizice, fúze, rozdělení a další přeměny obchodních korporací, včetně jejich likvidace, dále na právní úpravu provozování televizního vysílání, platebního styku, jakož i nemovitostí. Členkou kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář je od roku 2008.

Jazyky: čeština, angličtina a francouzština

IČ: 69889473 | ČAK: 13681

Nikol Franz

Nikol Franz

Nikol Franz (1989) je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti působí jako doktorandka na katedře občanského práva. Během studia absolvovala roční stipendijní pobyt ve Spojeném království na Coventry University. V rámci magisterského studia získala specializační modul se zaměřením na zdravotnické právo. Zaměřuje se na občanské právo, zdravotnické právo a právo duševního vlastnictví. Advokátkou je od roku 2021 a členkou kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář je od roku 2018.

Jazyky: čeština, angličtina a francouzština

Jonatan Müller

Jonatan Müller (1997) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze roce 2023. Do advokacie vstoupil nejdříve jako člen týmu specializovaného na vedení soudních sporů a arbitráží v největší české advokátní kanceláři. Zkušenost s veřejným sektorem pak získal při svém působení jako referent v právním oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zaměřuje se na občanské právo a právo duševního vlastnictví, zejména na právo autorské a práva související. Součástí týmu Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář je od roku 2023.

Jazyky: čeština a angličtina

Adéla Šídová

Adéla Šídová

Adéla působila v různých nestátních neziskových organizacích jako vedoucí projektů a dále pak v přední mezinárodní advokátní kanceláři, kde pracovala na pozici asistentky a business development executive. Ve Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář pracuje od roku 2016 jako vedoucí kanceláře.

Jiří Fiala

Jiří Fiala

Jiří Fiala (1972) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1996. Při studiích též získal Diploma in Legal Studies během ročního pobytu na University of Wales. V advokacii působí od roku 1996, postupně v přední české a posléze mezinárodní advokátní kanceláři a od roku 2014 u Vyskočil, Krošlák a partneři. Jiří Fiala v současnosti působí jako samostatný advokát v úzké spolupráci s Vyskočil, Krošlák a partneři. Jiří Fiala se specializuje především na právní poradenství při přípravě výstavby, akvizicích a prodejích, pronájmech a financování komerčních nemovitostí. V oblasti nemovitostí poskytoval poradenství předním developerům, investorům, bankám i stavebním společnostem v souvislosti s kancelářskými, maloobchodními, logistickými, průmyslovými i hotelovými projekty. Dále se zaměřuje na smluvní a závazkové právo, právo obchodních korporací a soudní i mimosoudní řešení sporů. Krom aktivní účasti na seminářích určených klientům i širší odborné veřejnosti také externě přednáší na Právnické fakultě UK.

Jazyky: čeština a angličtina

IČ: 66245672 | ČAK: 3919

Odbornost:

Kontakt:

Související aktuality

Další aktuality ›

Související články

Další články ›