Pro bono

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář, poskytuje pro bono právní služby Skautské nadaci Jaroslava Foglara při ochraně autorských práv k dílu Jaroslava Foglara.

Služby