Pro bono

Centrum Paraple

Vyskočil, Krošlák a partneři, s.r.o., advokátní kancelář, poskytuje dlouhodobě pro bono právní služby Centru Paraple, o.p.s. Tato organizace již více než dvacet let pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál (www.paraple.cz). Zakladatelé Centra Paraple jsou pan Zdeněk Svěrák a Česká asociace paraplegiků – CZEPA. Pan Zdeněk Svěrák je čestným prezidentem Centra Paraple. Partner naší kanceláře, František Vyskočil, zastává od roku 2010 funkci člena správní rady a od roku 2016 je jejím předsedou.  

 

Vyskočil, Krošlák a partneři, s.r.o., advokátní kancelář, ve spolupráci s Galerií Kodl, s.r.o., pořádá dvakrát ročně charitativní Aukci pro Paraple, v jejímž rámci je draženo deset pečlivě vybraných děl od významných českých autorů. V minulosti se jednalo například o díla Jana Knapa, Josefa Čapka, Zdeňka Sýkory, Petra Nikla, Jaroslava Róny, Stanislava Kolíbala, Ondřeje Sekory, Jaroslava Horejce, Jiřího Davida, Jana Pištěka, a mnoha dalších. Výnos z této aukce plyne v plné výši na účet Centra Paraple, o.p.s.

Služby