Oznámení

Novinky z TELFA - US LAW Network konference ve Varšavě

Michaela Fuchsová a Jiří Spousta se za AKVK, jako výlučného českého člena této mezinárodní sítě advokátních kanceláří, ve dnech 13-16.6. 2019 zúčastnili TELFA – US LAW Network konference ve Varšavě, jejímiž hlavními tématy bylo Compliance, jako klíčového nástroje pro efektivní řízení s eliminací sankčních rizik, dále Směrnice EU 2018/822 - Mandatory Disclosure Rules, využití umělé inteligence v právu a justici a další navazující témata. 

V rámci konference se uskutečnilo první setkání nově vytvořené pracovní skupiny členských kanceláří TELFA z CEE regionu, která byla založena za účelem vytvoření synergií a společných postupů pro zajištění komplexního právního poradenství pro klienty v daném regionu. Nejen pro klienty, kteří působí v několika zemích CEE regionu současně, ale i pro ty, kteří potřebují dílčí právní pomoc z dalších jurisdikcí, chce pracovní skupina nabídnout možnost jednoho kontaktního místa, koordinaci poradenství a jeho podání v kontextu domácí právní úpravy, překonání jazykových bariér, apod. Členy pracovní skupiny jsou vedle ČR Polsko, Rakousko, Slovensko a Maďarsko. Jak je uvedeno výše, cílem této pracovní skupiny je zintenzivnit spolupráci členů TELFA v daném regionu, a to v rámci spolupráce se všemi dalšími členy TELFA.

Služby