Oznámení

Nařízení o digitálních službách (DSA) vstoupilo v účinnost

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) vstoupilo v účinnost ke dni 17.2.2024.

Jeho cílem je vytvořit pro spotřebitele a společnosti v EU bezpečnější online prostředí, a to zakotvením nových pravidel, která mají především:

 • účinněji chránit spotřebitele a jejich základní práva,
 • definovat jasné odpovědnosti za online platformy a sociální média,
 • zabývat se nelegálním obsahem a produkty, nenávistnými projevy a dezinformacemi,
 • dosáhnout větší transparentnosti,
 • podporovat inovace, růst a konkurenceschopnost na vnitřním trhu EU.

Nařízení dopadá na poskytovatele zprostředkovatelských služeb (např. na poskytovatele přístupu k internetu, hostingové služby, jako je cloud computing a webhostingové služby, registrátory doménových jmen, online trhy, obchody s aplikacemi, sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu), kterým ukládá řadu nových povinností. Nejpřísnější povinnosti se pak vztahují na: 

 • velmi velké online platformy (VLOP), které využívá více než 10 % ze 450 milionů spotřebitelů v EU, a
 • velmi velké online vyhledávače (VLOSE), které používá více než 10 % ze 450 milionů spotřebitelů v EU.

Ochrana práv a zájmů občanů EU se zvyšuje zejména tím, že nařízení:

 • bojuje proti nelegálnímu obsahu online, a to zejména zavedením větší kontroly nad tím, co uživatelé vidí online, a lepší informovanosti o zobrazovaných reklamách, možnosti jednoduše označit nelegální obsah nebo produkty, nenávistné projevy a dezinformace, 
 • posiluje postavení uživatelů tím, že zakotvuje možnost napadnout rozhodnutí o úpravě obsahu a domáhat se nápravy prostřednictvím mechanismu pro řešení sporů nebo soudní ochrany, jakož i stanovením požadavků na transparentnost, včetně algoritmů používaných při doporučování obsahu nebo produktů,
 • klade důraz na vyhodnocování a zmírňování rizik, zejména ukládá poskytovatelům VLOP a VLOSE povinnost zabránit zneužití jejich systémů a povinnosti podrobit jejich systémy řízení rizik nezávislým auditům, a dále požaduje zavedení systémů, které umožňují rychle a účinně reagovat na krize ovlivňující veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví, a rovněž posiluje záruky pro děti a omezuje používání citlivých osobních údajů pro cílenou reklamu,
 • posiluje dohled a vymáhání práva ve vztahu ke všem poskytovatelům zprostředkovatelských služeb. Na nová pravidla budou dohlížet nezávislí koordinátoři digitálních služeb v každém členském státě EU a Evropský sbor pro digitální služby. V České republice bude tímto koordinátorem Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Evropská komise bude mít další dozorové pravomoci ve vztahu k VLOP a VLOSE.

Odkaz: Nařízení - 2022/2065 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

 

 

Služby