Naše know-how

Newsletter 4/2018: Nová úprava poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu

Dne 1. července 2018 vstoupila v účinnost novela zákona o cestovním ruchu, tj. zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a další související zákony.

Hlavním cílem přijatých změn je modernizovat stávající právní úpravu, podřídit regulaci nové způsoby nabízení, prodeje a zprostředkování cestovních služeb a dosáhnout přitom zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

 

Přílohy:

Služby