Naše know-how

Newsletter 3/2021: Novela zákona o zaměstnanosti - zavedení tzv. kurzarbeitu

Dne 1.7. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, tj. zákon č. 248/2021 Sb. ze dne 9.6. 2021, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se do českého právního řádu zavádí již delší dobu očekávaná nová právní úprava příspěvku v době částečné práce - tzv. kurzarbeit.

Novela zakotvuje obecná pravidla podpory zaměstnavatelů při závažných hospodářských potížích, jejichž účelem je umožnit zachování dosavadních pracovních míst po určitou přechodnou dobu. Tato úprava má navázat na předchozí program zaměstnanosti tzv. Antivirus a nahradit jej.

Přílohy:

Služby