Naše know-how

Newsletter 2/2021: Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Dne 3. února 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 37/2021 Sb. nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabude účinnosti ke dni 1. června 2021.

Zákon je především transpozicí tzv. V. AML směrnice, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018. Jedná se o komplexní předpis, který nahrazuje dosavadní roztříštěnou právní úpravu.

Nový zákon přináší zejména:

  • podrobnější a přesnější definici skutečného majitele,
  • zápis údajů o skutečném majiteli v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře,
  • automatický průpis některých údajů z veřejných rejstříků,
  • veřejný přístup do evidence skutečných majitelů,
  • řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů,
  • přímé sankce za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů. 

Přílohy:

Služby