Naše know-how

Newsletter 2/2019: Zrušení tzv. karenční doby

Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti novela zákoníku práce (tj. zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce), kterou dochází ke zrušení tzv. karenční doby, a tudíž  i k obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci zaměstnance.

Bližší informace k tomuto tématu naleznete v našem Newsletteru 2/2019.

Přílohy:

Služby