Naše know-how

Newsletter 17. 2. 2023: Legislativní novinky v oblasti pracovního práva - otcovská dovolená, pracovnělékařské prohlídky a další

V dalším vydání našeho newsletteru si Vás dovolujeme seznámit s legislativními novinkami v oblasti pracovního práva,  a to zejména s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (zákon č. 358/2022 Sb.), která nám přinesla novou úpravu tzv. otcovské dovolené, a také s novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 452/2022 Sb.), která zakotvila nová pravidla pro pracovnělékařské prohlídky. 

Přílohy:

Služby