Naše know-how

Newsletter 19.9. 2023: NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023

Dne 19.9. 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákoníku práce, tj. zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále též jen „ZP“). Jako celek nabude zákon účinnosti dne 1.10. 2023, v části týkající se dovolených dne 1.1. 2024.

Jedná se o transpozici dvou evropských směrnic, a to:  

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. Work-life balance směrnice),  
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (tzv. TPWC směrnice).

Mezi zásadní změny, které novela zákoníku práce přináší, náleží zejména:

  • zavedení možnosti elektronického uzavírání některých pracovněprávních dokumentů,
  • rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům,
  • poskytnutí vyšší ochrany zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce (dále též jako „DPP“) či dohody o pracovní činnosti (dále též jako „DPČ“),
  • zakotvení nových pravidel pro výkon práce na dálku (home office),
  • úprava doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci,
  • další drobnější změny: rodičovská dovolená, kratší pracovní doba, nepřetržitý odpočinek.

Přílohy:

Služby