Naše know-how

Newsletter 2/2018: Novela stavebního zákona 2018

Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona, tj. zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Hlavním cílem zmíněné novely je zjednodušit a zrychlit povolovací řízení a tím podpořit výstavbu v ČR. Důležité změny, které se týkají jak oblasti územního a stavebního řízení, tak i oblasti územního plánování, si Vám dovolujeme přiblížit v dalším vydání našeho Newsletteru č. 2/2018.

Přílohy:

Služby