Naše know-how

Newsletter 7/2017: Novela zákona o zaměstnanosti 2017

Dne 29.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 206/2017 Sb. ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela zákona o zaměstnanosti).

V našem Newsletteru č. 7/2017 si Vám dovolujeme přiblížit nejdůležitější změny, které novela zákona o zaměstnanosti přináší a které se týkají především následujících oblastí:

  • úpravy podmínek tzv. agenturního zaměstnávání agenturami práce;
  • plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou tzv. náhradního plnění;
  • výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání;
  • ochrany soukromí zaměstnanců.

Přílohy:

Služby