Naše know-how

Newsletter 9/2017: Novela živnostenského zákona 2017

V dalším vydání našeho Newsletteru č. 9/2017 si Vám dovolujeme přiblížit nejdůležitější změny, která nám přináší novela živnostenského zákona, tj. zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to s účinností ode dne 30. září 2017.

 

Přílohy:

Služby