Naše know-how

Newsletter 8/2017: Nová právní úprava náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže

V tomto vydání našeho Newsletteru č. 8/2017 věnujeme pozornost nové právní úpravě týkající se uplatňování práva na náhradu škody způsobené porušením pravidel hospodářské soutěže, kterou nám s účinností od 1. září 2017 přinesl nový zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.

 

Přílohy:

Služby