Naše know-how

Newsletter 6/2017: Novela insolvenčního zákona 2017

V dalším vydání našeho Newsletteru č. 6/2017 si Vás dovolujeme seznámit se zásadními změnami, které přináší novela insolvenčního zákona, tj. zákon č. 64/2017 Sb. ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), která nabude účinnosti ke dni 1. července 2017.

Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, která si klade za cíl zejména: (i) posílit ochranu podnikatelů před tzv. šikanózními insolvenčními návrhy, (ii) provést změny v oblasti oddlužení, jejichž potřeba vyplynula z aplikační praxe, a (iii) celkově zvýšit transparentnost insolvenčního řízení.

Přílohy:

Služby